Nový merač rýchlosti (radar) na ul. SNP (cesta I/66)

20. august – 14. september 2018, cesta I/66 (ul. SNP), vstup do obce v smere od Vernára
foto: Ing. Martin Valluš, JUDr. Lukáš Antoni