Obyvateľstvo

Štatistika zmien počtu obyvateľov obce Hranovnica
roky počet obyvateľov z toho
mužov žien
1996 2218 1135 1083
1997 2252 1154 1098
1998 2291 1175 1116
1999 2316 1191 1125
2000 2340 1209 1131
2001 2456 1253 1203
2002 2481 1270 1211
2003 2524 1298 1226
2004 2570 1325 1245
2005 2626 1359 1267
2006 2641 1510 1131
2007 2660 1371 1289
2008 2705 1402 1303
2009 2783 1441 1342
2010 2824 1459 1365
2011 2856 1457 1399
2012 2915 1495 1420
2013 2922 1501 1421
2014 2966 1526 1440
2015 3024 1546 1478
2016 3072 1570 1502

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2016
vekové kategórie počet obyvateľov z toho
mužov žien
0 – 3 roky 214 110 104
4 – 6 rokov 171 85 86
7 – 15 rokov 491 250 241
16 – 18 rokov 141 70 71
19 – 62 rokov 1738 922 816
62 a viac rokov 317 133 184
Spolu: 3072 1570 1502

 

Štatistika zmien počtu obyvateľov za rok 2016
kategória počet obyvateľov z toho
mužov žien
počet narodení 45
počet úmrtí 16
prisťahovaní 39
odsťahovaní 20