Obnova pieskovísk na školskom dvore v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova

august 2017, areál Materskej školy, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová