Oprava oporného múra brehu rieky (za domom p. Šimčáka, ul. SNP)

august – september 2017, Vernársky potok (za domom p. Petra Šimčáka, ul. SNP)
foto: Ing. Martin Valluš