ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov


Poloha na mapeAdresa kontaktnej osoby:
PhDr. Peter Roth, PhD.
Budovateľská 542

059 16
Hranovnica

O organizácii:

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je dobrovoľná spoločenská organizácia, ktorá je demokratická, politicky nezávislá a vystupuje proti oživeniu fašizmu a všetkých prejavov násilia.

 Úlohy a ciele:

  • Pravdivo informovať o protifašistickom odboji na Slovensku.

  • Vystupovať proti prejavom fašizmu, nacizmu, rasizmu, neofašizmu, antisemitizmu a xenofóbii.

  • Ochraňovať pamätné miesta, pamätníky a hroby účastníkov oslobodzovacích bojov proti fašizmu a chrániť pamiatku tých, čo v boji s fašistickým nepriateľom zahynuli a nasadzovali svoj život.

Poslanie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov:

  • Odovzdávať mladému pokoleniu svoje skúsenosti z boja za slobodu a národnú hrdosť pokračovaním odkazu Štúrovcov a Štefánika. V tomto duchu sa podieľať na výchovnom procese mladej generácie.

  • Chrániť mladú generáciu pred vplyvom neofašizmu, rasizmu, neonacizmu a všetkým prejavom násilia.

  • Uspokojiť aspoň časť potrieb a záujmov našich členov.

Súčasnosť organizácie:

Základná organizácia prežíva dlhodobú krízu. Keďže vekový priemer jej členov v je v súčasnosti 83,3 roka, jej členovia sa podieľajú iba na spoločnom kladení vencov k pamätníkom padlých v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami a Obecným úradom. Vítanou spoluprácou v tomto smere je iniciatíva MS Slovenského červeného kríža, ktorý  v rámci svojej činnosti vzal pod patronát pamätník padlým vojakom pod Dubinou.

 Kto môže vstúpiť do Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

  • Každý občan, ktorý súhlasí so stanovami zväzu, jeho poslaním a dovŕšil vek aspoň 16 rokov .

  • Kolektívny člen – demokratická organizácia a zoskupenia občanov, ktorí splnia zásady členstva.

Keďže v poslednom období rapídne poklesol počet členov organizácie, hrozí jej v našej obci zánik.