OZ Bapka: Príchod sv. Mikuláša a rozsvietenie druhej adventnej sviece

9. december 2018, ul. Hviezdoslavova (pred rímskokatolíckym kostolom), Hranovnica
foto: Mária Juráčková