OZ Bapka: Súťaž vo varení pirohov

9. jún 2018, areál Základnej školy v Hranovnici
foto: Mária Juráčková