OZ Bapka: Súťaž vo varení pirohov

9. jún 2018, areál Základnej školy v Hranovnici
foto: Mária Juráčková

Ďakujeme všetkým podnikateľom obce, aj občanom, ktorí nám prispeli nejakým darom k úspešnému priebehu našej spoločnej akcie.
Ešte raz srdečná vďaka.