OZ Popoluška – Objav sám seba

28. február 2018, Kultúrny dom v Hranovnici
foto: Ing. Martin Valluš