Pokračovanie opravy oporného múra brehu rieky (za domom p. Šimčáka)

19. – 29. október 2018, Vernársky potok (za domom p. Petra Šimčáka, ul. SNP)
foto: Ing. Martin Valluš, Vladimír Horváth