Pokračovanie prác na výstavbe chodníka a parkoviska pri cintoríne

6. – 19. júl 2018
Hranovnica, cesta III/3069 (pri cintoríne)
foto: Ing. Martin Valluš