Pokračovanie realizácie protipovodňových opatrení: vyčistenie priepustov a výkop prechodových odrážok na Lúčke

18. – 21. august 2018, Dubinský potok a poľná cesta nad hasičským areálom na Lúčke
foto: Ing. Martin Valluš