Poslanci obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

 

Dušan Čonka
Strana rómskej koalície – SRK


Ondrej Bango
Strana rómskej koalície – SRK


Dušan Pačan
Strana tolerancie a spolunažívania


Marek Pačan
Strana tolerancie a spolunažívania


Miroslav Pačan
Nezávislosť a jednota – NAJ


Ján Bies
nezávislý kandidát


Daniel Šarišský
Nezávislosť a jednota – NAJ


Ing. Jozef Dulovič
nezávislý kandidát


Ing. Martin Valluš
nezávislý kandidát