Prívalová povodeň a odstraňovanie jej následkov

6. júl 2018
Hranovnica
foto: Mgr. Jana Hradecká, Tomáš Šavel, Mgr. Mária Gavalérová, Štefan Benko, ml., Vladimír Hováth, Samuel Valluš, Ing. Martin Valluš, Mgr. Martina Dulovičová, Veronika Suržinová, Miroslava Madačová, Matej Husár