Privítanie nového správcu rímskokatolíckej farnosti, vdp. Mgr. Michala Fecka

15. júl 2018
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Hranovnica
foto: Samuel Valluš