Projekty realizované s podporou EÚ

Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Aktualizácia informácie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 21.8.2017)

Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 10.8.2016)