Projekty realizované s podporou EÚ

Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“

Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Plagát k projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“

Aktualizácia informácie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“ 
(publikované 21.8.2017)

Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 10.8.2016)

Plagát k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 21.8.2017)

Projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“

Plagát k projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“
(publikované 28.6.2017)