Púť Kráľovskou cestou – 16. ročník Memoriálu mladých, tragicky zosnulých Hranovničanov

25. august 2018
Hranovnické pleso – Čierna dolina – Kolvač – Šarkanova diera – „Kosmatý“ smrek – Závratné – Smrečiny – Pusté pole – Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš