Realizácia protipovodňových opatrení (v rámci III. stupňa povodňovej aktivity)

13. august 2018
Hranovnica, Humerlajt,
Dubinský Potok
foto: Ing. Martin Valluš