Rekonštrukcia interiéru zdravotného strediska (ambulancia MUDr. Kabáta)

10. august 2017, Zdravotné stredisko, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš