Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyne v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova

júl – august 2018, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Bc. Lucia Vallušová