Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch kultúrneho domu

22. február – 15. marec 2018, Kultúrny dom v Hranovnici
foto: Vladimír Horváth, Ing. Martin Valluš