Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova)

29. jún 2017, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Mgr. Anna Kolbová, Mgr. Jana Hradecká