Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej

10. august – 3. september 2018, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, Vladimír Horváth