Plány kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2017 schválený na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2017 schválený na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2016 schválený na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2016 schválený na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2015 schválený na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2015