Videozáznamy zo zasadnutí OcZ

Poznámky k videozáznamom:

  • Videozáznamy sú niekedy z technických príčin rozdelené na viac častí.
  • Na internetovej stránke je zverejnené len video z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, záujemcovia o staršie videá si ich môžu vyžiadať na obecnom úrade.

 

Zasadnutie č. 45 zo dňa 13. júna 2018 – 1. časť

 

Zasadnutie č. 45 zo dňa 13. júna 2018 – 2. časť