Videozáznamy zo zasadnutí OcZ

Poznámky k videozáznamom:

  • Videozáznamy môžu byť niekedy z technických príčin rozdelené na viac častí.
  • Na internetovej stránke je zverejnené len video z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, záujemcovia o staršie videá si ich môžu vyžiadať na obecnom úrade.

 

Zasadnutie č. 26 zo dňa 28. júna 2022

1. časť:

 

2. časť: