Videozáznamy zo zasadnutí OcZ

Poznámky k videozáznamom:

  • Videozáznamy sú niekedy z technických príčin rozdelené na viac častí.
  • Na internetovej stránke je zverejnené len video z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, záujemcovia o staršie videá si ich môžu vyžiadať na obecnom úrade.
  • Videozáznam z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva nezaberá šírku celej miestnosti – je to z dôvodu aktuálne platných opatrení proti šíreniu COVID-19 (nakoľko museli byť dodržané povinné rozostupy medzi jednotlivými poslancami). Z uvedeného dôvodu nebolo možné umiestniť kameru tak, aby boli v zábere všetci poslanci obecného zastupiteľstva a kontrolórka Obce Hranovnica. Za pochopenie ďakujeme.

 

Zasadnutie č. 15 zo dňa 1. marca 2021

1. časť