Rozpočet obce

Schválený rozpočet obce Hranovnica na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019:

 

Rozpočet obce Hranovnica – príjmy 2017 – 2018 – 2019
(publikované 2.1.2017)

Rozpočet obce Hranovnica – výdavky 2017 – 2018 – 2019
(publikované 2.1.2017)

Programový rozpočet obce Hranovnica – príjmy 2017
(publikované 2.1.2017)

Programový rozpočet obce Hranovnica – výdavky 2017
(publikované 2.1.2017)