Skládka odpadu na Dubine

20. jún 2018, Dubina, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš