Škôlkari z MŠ1, ul. Hviezdoslavova na III. ročníku „Hôrkolympiády“ materských škôl v Hôrke

5. jún 2018, Futbalové ihrisko, Hôrka
foto: Mgr. Katarína Lišuchová