Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz na návšteve v Hranovnici

22. jún 2018
Obecný úrad Hranovnica
areál stavby novej budovy Materskej školy 2., ul. SNP,
Základná škola v Hranovnici

foto: JUDr. Lukáš Antoni