Stavanie obecného mája

3. jún 2017, Park na ul. SNP, Hranovnica
foto: Samuel Valluš