Úprava prístavby budovy ZŠ pre potreby Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik

19. júl – 22. august 2018, budova bývalých dielní v areáli Základnej školy v Hranovnici
foto: Ing. Martin Valluš, Vladimír Horváth