Úradná tabuľa

VZN č.1/2018,
ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

(publikované 20.4.2018)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)