Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.9/2017:
Stavebné práce – Predĺženie ul. Mlynská
(publikované 24.7.2017)

Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č. 8/2017
(publikované 24.7.2017)

Dražobná vyhláška (podľa § 140 Exekučného poriadku):
Dražba nehnuteľnosti KIMOS com. – SK, s.r.o.
(publikované 6.7.2017)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)