Úradná tabuľa

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu platný od 1.8.2018
(publikované 10.8.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 12/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 9.8.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 12/2018: Zadanie
(publikované 9.8.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 2.8.2018)

Zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Peter Mitter s manž. Kamilou
(publikované 21.6.2018)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018:

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebne komisie
(publikované 16.8.2018)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 16.8.2018)

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 26.7.2018)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
(publikované 19.7.2018)

Informácie pre voliča
(publikované 10.7.2018)

Zákon č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(publikované 10.7.2018)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 10.7.2018)

Viac informácií k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 sa dozviete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018