Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení výberového konania:
2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
(publikované 26.5.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.5/2017:
Oprava miestnej komunikácie na ul. M. R. Štefánika
(publikované 16.5.2017)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: „Chodník na ulici SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica“
(publikované 16.5.2017)

Výzva na predkladanie ponúk:
Novostavba budovy Materskej školy
(publikované 4.4.2017)