Úradná tabuľa

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava:
Upozornenie na Africký mor ošípaných a diviakov
(publikované 6.12.2018)

 

Povinná registrácia chovu ošípaných:

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad:
Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej
(publikované 28.11.2018)

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Registračné tlačivo pre chovateľov ošípaných
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)