Úradná tabuľa

Pozvánka na 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 21.9.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.10/2017:
Stavebné práce – „Obnova NKP modrotlačiarenskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici“
(publikované 19.9.2017)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)