Úradná tabuľa

Zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Peter Mitter s manž. Kamilou
(publikované 21.6.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 10/2018:
Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole I.
(publikované 21.6.2018)

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 10/2018: Zadanie
(publikované 21.6.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 18.6.2018)

„Spievajúca vŕba v Hranovnici“ – informácia o pripravovanom projekte OZ POPOLUŠKA
(publikované 6.6.2018)

Sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Odpoveď na sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Obec Hranovnica:
Oznam o príprave zmien a doplnkov Územného plánu obce Hranovnica
(publikované 1.6.2018)

Základná škola Hranovnica:
Voľné pracovné miesto – Údržbár, školník
(publikované 14.5.2018)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)