Úradná tabuľa

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc, SO 02 Úprava NN siete smer Vysielač Poprad – Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 4.2.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby: „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 4.2.2019)

 

Registrácia chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú  domácu spotrebu
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Predaj ošípanej pre vlastnú spotrebu (tlačivo)

(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Registrácia chovu s v jednou ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo)
(publikované 24.1.2019)

 

Formulár pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia:

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2019)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2019)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
(publikované 15.1.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 15.1.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 30.1.2019)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 2.2.2019)

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(publikované 4.2.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 4.2.2019)