Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 15.4.2019)

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
(publikované 15.4.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Oznámenie o začatí katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva na vyjadrenie sa k veci – Verejná vyhláška
(publikované 15.4.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Príloha k oznámeniu o začatí katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva na vyjadrenie sa k veci
(publikované 15.4.2019)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
(publikované 12.4.2019)

JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor, Exekútorsky úrad Rožňava:
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti: Božena Luščíková, rod. Slavkovská
(publikované 13.3.2019)


Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(publikované 4.2.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 4.2.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 26.3.2019)

Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 9.4.2019)