Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 21.6.2019)

Vyhlásenie výberového konania: 4 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 17.6.2019)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
(publikované 11.6.2019)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
(publikované 11.6.2019)