Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

30. november 2018, obradná miestnosť Obecného úradu v Hranovnici
foto: Martin Kolba