Uznesenia obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Poznámka:

Uznesenia môžu byť na internete publikované až po ich podpísaní starostom obce.

Zoznam uznesení:

Zasadnutie č.2 zo dňa 13. decembra 2018 (uznesenia č.9/2018 až č.19/2018)

Zasadnutie č.1 zo dňa 30. novembra 2018 (uznesenia č.1/2018 až č.8/2018)