Veľkonočné zvyky DFS Kochmanik – kúpačka a gúľanie vajíčok

3. apríl 2018, záhrada p. Marty Vallušovej, Hranovnica
foto: Samuel Valluš