Veselohra „Starý zaľúbenec“ (Divadelný súbor Ozvena, Poprad- Stráže)

8. apríl 2018, Kultúrny dom v Hranovnici
foto: Samuel Valluš