Vianočná besiedka v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova

19. december 2018, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Mgr. Jana Hradecká, Marek Hradecký