Vianočná besiedka v Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova

21. december 2017, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Samuel Valluš