Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím zo dňa 1. februára 2019  vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil:

  1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hod.,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

V priložených súboroch Vám prinášame všetky potrebné informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2019. Kompletné informácie o voľbách sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(publikované 4.2.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 4.2.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 26.3.2019)

Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 9.4.2019)