Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 28.6.2017)

Informácie pre voliča
(publikované 28.6.2017)