Voľby prezidenta SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

V priložených súboroch Vám prinášame všetky potrebné informácie k voľbám prezidenta SR. Všetky informácie o voľbách sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
(publikované 15.1.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 15.1.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 30.1.2019)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 2.2.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 11.2.2019)

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky – 16. marca 2019
(publikované 25.2.2019)

Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR (16.3.2019) – hlasovanie v obci Hranovnica
(publikované 17.3.2019)

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR (30.3.2019) – hlasovanie v obci Hranovnica
(publikované 30.3.2019)