Výmena regálov v obecnej knižnici

september – 11. október 2018, Obecná knižnica v Hranovnici
foto: Ing. Martin Valluš, JUDr. Lukáš Antoni