Výsadba stromčekov pri IBV a na cintorínoch

28. jún 2018, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš