Výstava maľovanej keramiky a skla „Vo svetle sviec“ (OZ Popoluška)

8. november 2017, „Vzdušný zámok“ (záhrada p. Pitoňáka), ul. SNP 49/21, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš

autorka výstavy: Eliška Bednárová