Výstavba chodníka a parkoviska pri cintoríne (od 20.7.2018 do 9.8.2018)

20. júl – 9. august 2018
Hranovnica, cesta III/3069 (pri cintoríne)
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš