Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v auguste 2018

august 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš