Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v decembri 2018

december 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: JUDr. Lukáš Antoni