Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v júli 2018

júl 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš