Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v júni 2018

jún 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš