Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v septembri 2018

september 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš