Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v máji 2018

máj 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Vladimír Horváth, Ing. Martin Valluš, JUDr. Lukáš Antoni